Bất động sản nhà ở vẫn gặp khó khăn

Người Đưa Tin: Thực trạng thị trường bất động sản Việt Nam đang như thế nào thưa bà? Bà Trang Bùi: Kể từ khi thị trường gặp nhiều khó khăn trong năm 2022 với nguồn cung hạn chế do những vướng mắc về khung pháp lý và sự suy giảm thanh khoản do hạn chế…