Cần có “dự lệnh” trước khi ra “động lệnh” Phát biểu trước Thủ tướng tại hội nghị bất động sản sáng 17/2, ông Nguyễn Quốc Hiệp – Chủ tịch HĐQT Công ty GP.INVEST cho biết, doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động sang các địa bàn ngoài Hà Nội, cụ thể đang triển khai dự…

Read more