Novaland lỗ thêm sau soát xét do trích lập dự

Novaland lỗ thêm sau soát xét do trích lập dự phòng

Sau soát xét BCTC hợp nhất bán niên 2023, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) tăng lỗ ròng thêm 482 tỷ đồng, vượt mức 1,000 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần, doanh thu tài chính và các chi phí của NVL sau soát xét gần như không thay đổi so với báo cáo tài chính (BCTC) tự lập. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng 16%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 23% còn 477 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty lỗ khác 6 tỷ đồng trong báo cáo soát xét, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi 296 tỷ đồng.

Với 2 thay đổi trên, khoản lỗ ròng của NVL trong nửa đầu năm 2023 chạm mốc 1,012 tỷ đồng, tăng 482 tỷ đồng so với báo cáo tự lập (cùng kỳ lãi 1,828 tỷ đồng).

Giải thích cho việc chênh lệch khoản lỗ giữa BCTC soát xét và tự lập, NVL cho biết khoản chênh lệch này chủ yếu do Công ty trích lập dự phòng và điều chỉnh giảm thu nhập theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, NVL đã có thỏa thuận về lịch thu tiền và dự kiến thu về gần 284 tỷ đồng trong năm 2023.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của NVL sau soát xét. Đvt: Tỷ đồng

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Ngoài chênh lệch về khoản lỗ ròng, BCTC soát xét của NVL cũng gây chú ý ở vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán. Cụ thể, đơn vị kiểm toán cho rằng, ba yếu tố gồm khoản lỗ thuần 1,094 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023; thị trường bất động sản; và thanh khoản trái phiếu đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của NVL. Do đó, có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của NVL.

Đơn vị kiểm toán cũng cho biết giả định về hoạt động liên tục của NVL phụ thuộc vào khả năng Công ty này có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.

Phản hồi ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán, NVL cho biết các khó khăn hiện nay như tình hình kinh tế thế giới, khu vực đang có nhiều biến động, lãi suất tăng cao, pháp lý chậm trễ đang ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh và thanh khoản của Công ty.

Tuy nhiên, Chính phủ và các bộ, ban ngành các cấp đang liên tiếp thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thị trường đang có những phản hồi tích cực. Theo đó, NVL đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện nhằm cải thiện tình hình tài chính và tập trung hơn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Hà Lễ

FILI

%d bloggers like this: