Bình Thuận chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán, chuyển

Bình Thuận chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng bất động sản

Trước thông tin phản ánh của người dân và báo chí, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã có Công văn về việc chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản gửi tới các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận ngày 17/04 cho biết, trong tổng số 33 dự án được Sở Xây dựng yêu cầu chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản, có 17 dự án là khu dân cư, khu đô thị; 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Theo phản ánh của báo chí và đơn thư kiến nghị của người dân, thông tin trên mạng internet và các mạng xã hội khác, chủ đầu tư và đơn vị phân phối một số dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua, trong khi các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Một số chủ đầu tư và đơn vị môi giới đăng tải thông tin các dự án kinh doanh bất động sản không đúng với tính chất, mục tiêu, quy mô của dự án đã được chấp thuận đầu tư, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, có khả năng gây mất an ninh trật tự và có nguy cơ trở thành điểm nóng về tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Để hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Sở Xây dựng tỉnh đề nghị chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet và các mạng xã hội khác về các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch bất động sản khi các bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.

Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản phải công khai thông tin bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 để các tổ chức, cá nhân biết khi thực hiện việc giao dịch, mua bán, chuyển nhượng.

Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản sớm hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khi đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định thì kịp thời báo cáo gửi đến Sở Xây dựng để đăng tải thông tin trên website của Sở Xây dựng. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị các Chủ đầu tư tổng hợp báo cáo cụ thể về Sở Xây dựng để phối hợp giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

Đối với các dự án bất động sản đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng, Sở Xây dựng đã đăng tải thông tin công khai trên website của Sở Xây dựng để người dân biết khi thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát thông tin các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện mua bán, chuyển nhượng nhưng thực hiện việc rao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua để chấn chỉnh kịp thời, đồng thời tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở Xây dựng cũng có văn bản đề nghị một cơ quan truyền thông, báo đài tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tuyên truyền, giải thích việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Việc phối hợp tuyên truyền, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và cá nhân khi giao dịch, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng cho biết trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có nhiều dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị đã và đang triển khai xây dựng đã góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở, đất ở cho người dân, hình thành các khu dân cư, khu đô thị khang trang, sạch đẹp.

Qua theo dõi thị trường bất động sản, Sở Xây dựng nhận thấy hoạt động giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây có diễn biến phức tạp nhất là sau thời kỳ hậu COVID-19, một số dự án chưa được chấp thuận đầu tư, một số dự án đang trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư, một số dự án du lịch nghỉ dưỡng … nhưng chủ đầu tư và các đơn vị môi giới bất động sản đã thực hiện các hình thức quảng cáo, giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua khi bất động sản đưa vào kinh doanh chưa đủ điều kiện để giao dịch mua bán và chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Xây dựng cho biết giao dịch của các tổ chức và cá nhân đối với bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, có khả năng phát sinh tranh chấp, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh và môi trường đầu tư của tỉnh.

Thu Minh

FILI

Comments are closed.